Recomendamos: A pel do mundo, de Berta Dávila

A pel do mundo, de Berta Dávila, está ilustrado por Alba Cid, e foi publicado en Galaxia.

“Este libro é unha viaxe. Desabrochen o cinto que imos comezar: para ler poesía hai que ser o máis libre posible. Prepárense para coñecer persoas, sabores, nomes, linguas, costumes, palabras e formas de vida diferentes á súa. Non permanezan nos seus asentos, para cambiar o mundo, cómpre non estarmos quietos.”

Recomendamos: Terra, publicación con poemas e fotografías promovida por Cultura que une

Terra, Terralibro colectivo con fotógraf@s e autor@s de Galiza e Portugal, está publicado por Cultura que une.

Cultura que une é un proxecto transminhoto, unha aposta galega e portuguesa para a comunicación libre e directa entre as dúas culturas, ou, se se quere ver así, entre dúas partes dunha mesma cultura, feito por persoas e entidades a un e outro lado do Miño, nomeadamente tendo como grande impulsora á Fundación Vicente Risco.
Terra é unha das súas primeiras materializacións, un traballo en formato de libro coa participación dest@s artist@s e escritor@s:
– Fotografía: António Pinto, Anxo Cabada, Catarina Almeida, Diogo Cardoso, Fernando Ribeiro, Iván Merayo, João Madureira, Maribel Valdivieso Varela, Santi Amil e Xosé Luís Alonso.
– Poesía: Alfredo Ferreiro, Amadeu Baptista, António Fortuna, Berta Dávila, Carlos Da Aira, João Madureira, José Braga-Amaral, Ramiro Torres, Virgínia do Carmo e Yolanda Castaño.

Aquí poden verse vídeos coas fotografías e a voz d@s autor@s.