Los balleneros en Galicia (siglos XIII al XX), de Felipe Valdés

Caión, Suevos e Malpica víron pasar familias de cetáceos, no camiño de Africa, cara ós Mares de Norte. Arponeiros, e mariñeiros, rifan e partixan os beneficios con frades e fidalgos. Industria especializada, e demandada por Europa.
Contado con detalle e paixón neste libro de Felipe Valdés, Los balleneros en Galicia (siglos XIII al XX), publicado pola Fundación Barrié.